Phân loại tín hiệu vô tuyến

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống tự động phân loại tín hiệu vô tuyến sử dụng công nghệ học sâu”.

Tác giả: Phan Công Mạnh, Nguyễn Phan Khánh Hà, Nguyễn Thái Bình, Đào Vũ Kiên.

Số bằng: 2-0002240.

Ngày công bố: 27/1/2020.

Chủ bằng: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Giải pháp hữu ích đề cập tới hệ thống tự động phân loại tín hiệu vô tuyến sử dụng công nghệ học sâu. Hệ thống tự động phân loại tín hiệu vô tuyến sử dụng công nghệ học sâu bao gồm các khối: khối thu thập dữ liệu, khối tiền xử lý, khối mạng nơ-ron tích chập và khối thực thi mô hình.

Hệ thống đề xuất được thực hiện dựa trên nguyên lý: dữ liệu thô về tín hiệu thu thập từ các nguồn tín hiệu vô tuyến khác nhau từ khối thu thập dữ liệu được đưa qua khối tiền xử lý trong khối huấn luyện để thực hiện các thao tác xử lý dữ liệu cho phù hợp với đầu vào khối mạng nơ-ron tích chập. Dữ liệu sau khi được xử lý ở khối tiền xử lý sẽ được đưa vào mạng nơ-ron tích chập phục vụ quá trình huấn luyện.

Kết quả của quá trình huấn luyện là mô hình học sâu có khả năng phân loại các tín hiệu. Sau đó mô hình này được nạp vào khối thực thi. Khối thực thi nhận dữ liệu tín hiệu từ các nguồn tín hiệu, thực hiện tính toán và tự động phân loại các loại tín hiệu vô tuyến khác nhau.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] P. C. Mạnh, N. P. K. Hà, N. T. Bình, Đ.V. Kiên, “Hệ thống tự động phân loại tín hiệu vô tuyến sử dụng công nghệ học sâu”, Giải pháp hữu ích số 2-0002240, 27/1/2020.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/838002/2240.pdf/c709e323-9706-4151-9ab3-9f9c3b9b1944

Phân loại tín hiệu vô tuyến

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn