Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Sách “Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc”.

Tác giả: Lê Văn Phùng

Năm xuất bản: 2013.

Phân tích và thiết kế là khâu đầu tiên và có ý nghĩa quyết định cho sự thành công của hệ thống phần mềm được xây dựng. Các yêu cầu chủ yếu đối với một phần mềm tốt như: tính có thể bảo trì được, độ tin cậy cao, tính mềm dẻo, có giao diện sử dụng thích hợp,… được quyết định trước hết ở giai đoạn phân tích và thiết kế.

Theo thống kê: một lỗi trong phân tích và thiết kế bị bỏ qua:

- Khi thiết kế xong mới phát hiện ra thì chi phí sửa chữa tăng lên 10 lần.

- Nếu bị bỏ qua cho đến khi cài đặt mới phát hiện ra thì chi phí tăng lên 40 lần.

- Nếu đến khi vận hành mới phát hiện ra thì chi phí sửa chữa tăng lên 90 lần.

Chi phí về phát triển và thiết kế hệ thống ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, Ấn Độ trung bình chiếm khoảng 29 - 31,7% tổng chi phí phát triển một phần mềm. Trong đó chi phí khâu lập trình có dự án giảm xuống dưới 10%.

Nhờ sự trợ giúp của nhiều phương pháp, công nghệ và công cụ tiện ích khác nhau, tính công nghệ trong hoạt động làm phần mềm tăng lên, tính nghệ thuật đã giảm đi. Mặc dù vậy, tính nghệ thuật và hoạt động sáng tạo trong hoạt động phần mềm vẫn chiếm một tỷ trọng không nhỏ, và phần không nhỏ ấy lại nằm chủ yếu ở khâu phân tích và thiết kế.

Cho đến nay, có nhiều phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống ra đời và cùng song hành phát triển như phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc (năm 1970), phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng (năm 1990), phương pháp ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất (năm 1997). Trong đó, phương pháp phân tích và thiết kế hướng cấu trúc - SADT của Mỹ đã chứng tỏ được sức sống của mình vì hiện đang là phương pháp có số người sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. SADT dựa theo phương pháp phân rã một hệ thống lớn thành các hệ thống con đơn giản hơn, có hệ thống trợ giúp theo kiểu đồ hoạ để biểu diễn các hệ thống và việc trao đổi thông tin giữa các hệ thống con. Kỹ thuật chủ yếu của SADT là dựa trên sơ đồ luồng dữ liệu (Data flow Diagram), từ điển dữ liệu (Data Dictionary), ngôn ngữ mô tả cấu trúc (Structured English), bảng quyết định (decision table),…

Sách trình bày các nội dung:

- Hệ thống thông tin và hệ thống thông tin quản lý, phương pháp Merise, quy trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc.

- Các kỹ thuật liên quan đến tiến trình phân tích và thiết kế.

- Bài tập mẫu phân tích thiết hệ thống kinh doanh bán buôn, các bài giải: xác lập các mô hình nghiệp vụ, phân tích và thiết kế hệ thống.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] L. V. Phùng, Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc. Hà Nội: Nxb Thông tin và Truyền thông, 2013.

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn