Phân vùng chất lượng nước dưới đất

Bài báo “Ứng dụng chỉ số chất lượng nước dưới đất (GWQI) và GIS phân vùng chất lượng nước dưới đất tầng Pleistocen tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Tác giả: Nguyễn Hải Âu, Trần Minh Bảo, Phạm Thị Tuyết Nhi, Tất Hồng Minh Vy, Trương Tấn Hiền, Trần Ngọc Hiệp, Lưu Khánh Linh, Lượng Thị Hải Hà.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Trái đất và Môi trường.

Pleistocen là tầng chứa nước trầm tích được khai thác chủ yếu được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như tưới tiêu, cấp nước cho các trạm khai thác phục vụ sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Phương pháp chỉ số chất lượng nước dưới đất (GWQI) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) được ứng dụng để xác định sự biến thiên về không gian cũng như mức độ phù hợp của nước dưới đất tại thị xã Phú Mỹ. Các thông số chất lượng nước trong nghiên cứu này gồm pH, TDS, độ cứng tổng, Cl-, F-, NH4+-N, NO3--N, SO42-, Pb2+ và Fe2+ được sử dụng tính toán từ 17 giếng quan trắc vào mùa khô và mùa mưa năm 2017.

Kết quả bản đồ cho thấy các thông số chất lượng nước như Cl-, F-, NH4+, Pb2+ và Fe2+ là các thông số quan trọng vượt mức tối đa giới hạn cho phép của QCVN. Chất lượng nước dưới đất theo kết quả phân tích GWQI cho thấy 88% (mùa khô) và 94% (mùa mưa) số giếng quan trắc có chất lượng “tốt” đến “rất tốt”, số lượng giếng có chất lượng từ “xấu” đến “không phù hợp để sử dụng” có sự thay đổi giữa 2 mùa. Tương ứng bản đồ GWQI chỉ ra nước dưới đất có chất lượng tốt chiếm 98% diện tích khu vực nghiên cứu (331,44 km2) vào mùa khô, và chiếm 94,5% diện tích (319,58 km2) vào mùa mưa.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Ứng dụng chỉ số chất lượng nước dưới đất (GWQI) và GIS phân vùng chất lượng nước dưới đất tầng Pleistocen tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. http://stdjsee.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjsee/article/view/525/879 (truy cập ngày 17/7/2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjsee.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjsee/article/view/525/879

Phân vùng chất lượng nước dưới đất

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn