Quá trình phanh của tổ hợp đầu xe kéo

Luận văn Thạc sĩ “Phân tích động lực học quá trình phanh của tổ hợp đầu xe kéo - bán móc kết hợp sử dụng phần mềm mô phỏng Matlab - Simmechanics”.

Tác giả: Trần Hoàng Vũ

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí Động lực.

Năm bảo vệ: 2019.

- Lực phanh và các moment tác dụng lên bánh xe khi phanh, lực phanh trên ô tô và điều kiện đảm bảo phanh tối ưu, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng quá trình phanh (gia tốc chậm dần, thời gian, quãng đường).

- Giản đồ phanh và chỉ tiêu phanh thực tế, Matlab, Simulink và Simechanics, xây dựng mô hình vật lý (mô hình mô phỏng khối lượng được treo và các phần tử treo, lốp xe, thông số mô hình mô phỏng).

- Mô phỏng kết cấu xe với Matlab Simulink, tín hiệu đường biên dạng lực phanh theo thời gian, phân tích các nhân tố động học / động lực học liên quan đến quá trình phanh.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] T. H. Vũ, “Phân tích động lực học quá trình phanh của tổ hợp đầu xe kéo - bán móc kết hợp sử dụng phần mềm mô phỏng Matlab - Simmechanics”, Luận văn Thạc sĩ Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2019.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=47&ID=30453

Quá trình phanh của tổ hợp đầu xe kéo

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn