Quản lý chất lượng

Giá:
27,000 đ

Tác giả: Nguyễn Như Phong
Năm xuất bản: 2013
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ nhất
ISBN: 978-604-73-1637-3

Số lượng

Quản lý chất lượng là một chức năng quan trọng của kỹ sư kỹ thuật hệ thống công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và các ngành liên quan.

MỤC LỤC

Chương 1  Hệ thống sản xuất
Chương 2  Quản lý chất lượng
Chương 3  Đánh giá chất lượng
Chương 4  Hoạch định chất lượng
Chương 5  Tổ chức chất lượng
Chương 6  Văn hóa chất lượng
Chương 7  Công cụ chất lượng
Chương 8  Kiểm sốt chất lượng
Chương 9  Cải tiến chất lượng
Chương 10  Đảm bảo chất lượng
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn