Quản lý logistics

Giá:
42,000 đ

Tác giả: Đỗ Ngọc Hiền 
Năm xuất bản: 2017
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ nhất
ISBN: 978-604-73-4010-1

Số lượng

Tài liệu này cung cấp kiến thức tổng quan về quản lý logistics. Sơ lược sự phát triển của chuỗi cung ứng trong các công ty, nhấn mạnh đến các công ty hoạt động trong lĩnh vực logistics hàng đầu trên thế giới sẽ được trình bày. 

MỤC LỤC

Chương 1  Quản lý chuỗi cung ứng 
Chương 2  Các khía cạnh logistics  
Chương 3  Quản lý nhu cầu và dịch vụ khách hàng 
Chương 4  Thu mua và chuỗi cung ứng 
Chương 5  Logistics toàn cầu 
Chương 6  Quản lý lưu lượng tồn kho trong chuỗi cung ứng 
Chương 7  Hệ thống vận tải hàng hóa 
Chương 8  Chiến lược logistics 
Chương 9  Tư duy logistics 
Chương 10  Các bên tham gia logistics 
Chương 11  Xu hướng phát triển logistics 
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn