Quản lý sản xuất

Giá:
59,000 đ

Tác giả: Nguyễn Như Phong
Năm xuất bản: 2016
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ nhất
ISBN: 978-604-73-4829-9

Số lượng

Quản lý sản xuất, bao gồm các chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.

MỤC LỤC

Chương 1  Quản lý sản xuất
Chương 2  Quản lý chất lượng
Chương 3  Dự báo nhu cầu
Chương 4  Thiết kế sản phẩm
Chương 5  Thiết kế quá trình 
Chương 6  Hoạch định năng lực
Chương 7  Hoạch định vị trí
Chương 8  Hoạch định mặt bằng
Chương 9  Thiết kế công việc
Chương 10  Hoạch định sản xuất
Chương 11  Hoạch định vật tư
Chương 12  Điều độ sản xuất
Chương 13  Hoạch định tồn kho
Chương 14  Quản lý dự án
Chương 15  Quản lý bảo trì
Chương 16  Hoạch định phân phối

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn