Quy trình ISO

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH ISO 9001:2015
 

STT

TÊN QUY TRÌNH

SỐ HIỆU QT

MÃ SỐ BIỂU MẪU

NHÓM THỰC HIỆN

1

Quy trình bổ sung tài liệu

BK-QT-RD-002-11

BM201/ RD-002-11

BM202/ RD-002-11

Tổ Nghiệp vụ

2

Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu

BK-QT-GN-006-11

BM201/ GN-006-11

BM202/ GN-006-11

BM203/ GN-006-11

BM204/ GN-006-11

Tổ Nghiệp vụ

3

Quy trình thanh lý tài liệu

BK-QT-ED-022-11

BM201/ ED-022-11

Tổ Nghiệp vụ

4

Quy trình giới thiệu và HDSD Thư viện

BK-QT-PR-005-11

BM301/ PR-006-11

Tổ Phục vụ

5

Quy trình phục vụ bạn đọc

BK-QT-PR-006-11

BM301/ PR-006-11

BM302/ PR-006-11

BM303/ PR-006-11

BM304/ PR-006-11

Tổ Phục vụ

6

Quy trình tổ chức kho

BK-QT-ED-022-11

BM202 GN-006-11

Tổ Phục vụ

7

Quy trình xuất bản

BK-QT-ED-026-11

BM101/ED-26-11

BM102/ED-26-11

BM103/ED-26-11

BM104/ED-26-11

BM105/ED-26-11

BM106/ED-26-11

Tổ giáo trình

8

Quy trình quản lý trang thiết bị

BK-QT-GN-007-11

BM501/ GN-007-11

BM502/ GN-007-11

Tổ CNTT & TT

9

Quy trình quảng bá thông tin Thư viện

BK-QT-PR-007-11

BM503/ PR-007-11

BM504/ PR-007-11

Tổ CNTT & TT

10

Quy trình khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng

BK-QT- PR-009-11

BM304/ PR-009-11

Tổ Phục vụ

Quy trình ISO

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn