Quy trình ISO 9001: 2015

 CÔNG VĂN TRƯỜNG/ THƯ VIỆN

 Tầm nhìn, sứ mạng trường (giai đoạn 2016-2020)  

 Chiến lược trường (giai đoạn 2016-2020)

 Chính sách, mục tiêu chất lượng (trường) 

 Sổ tay chất lượng (trường) 

 Quyết định 1970 về quyền hạn và trách nhiệm (đơn vị tr.17-18)

 Quyết định 3184/QĐ-ĐHBK-TCHC (hợp nhất TV, Ban giáo trình) 

 Chiến lược đơn vị (giai đoạn 2016-2020)  

 Mục tiêu chất lượng (đơn vị)  

 Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng (đơn vị) 

 Bảng theo dõi tiến độ thực hiện (đơn vị) 

 Sơ đồ công việc (đơn vị) 

 Kết quả đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tháng 02/2020 (đơn vị tr.16)
 Kết quả đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ngày 6/5/2020 (đơn vị tr.11_), do Cty BSI thực hiện 
 Biên bản họp rút kinh nghiệm đánh giá ISO 9001:2015, ngày 6/5/2020 
 DS cán bộ tham dự họp ngày 13.05.2020, ngày 13/5/2020 
 Thống kê thành phần tham dự họp ngày 13.05.2020

 

 CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO BÊN NGOÀI
 Tài liệu đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng giáo dục và tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo 
 Luật Thư viện 


DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH ISO 9001:2015
 

STT

TÊN QUY TRÌNH

SỐ HIỆU QT

MÃ SỐ BIỂU MẪU

NHÓM THỰC HIỆN

1

Quy trình bổ sung tài liệu

BK-QT-RD-002-11

BM201/ RD-002-11

BM202/ RD-002-11

Tổ Nghiệp vụ

2

Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu

BK-QT-GN-006-11

BM201/ GN-006-11

BM202/ GN-006-11

BM203/ GN-006-11

BM204/ GN-006-11

Tổ Nghiệp vụ

3

Quy trình thanh lý tài liệu

BK-QT-ED-022-11

BM201/ ED-022-11

Tổ Nghiệp vụ

4

Quy trình giới thiệu và HDSD Thư viện

BK-QT-PR-005-11

BM301/ PR-006-11

Tổ Phục vụ

5

Quy trình phục vụ bạn đọc

BK-QT-PR-006-11

BM301/ PR-006-11

BM302/ PR-006-11

BM303/ PR-006-11

BM304/ PR-006-11

Tổ Phục vụ

6

Quy trình tổ chức kho

BK-QT-ED-022-11

BM202 GN-006-11

Tổ Phục vụ

7

Quy trình xuất bản

BK-QT-ED-026-11

BM101/ED-26-11

BM102/ED-26-11

BM103/ED-26-11

BM104/ED-26-11

BM105/ED-26-11

BM106/ED-26-11

Tổ giáo trình

8

Quy trình quản lý trang thiết bị

BK-QT-GN-007-11

BM501/ GN-007-11

BM502/ GN-007-11

Tổ CNTT & TT

9

Quy trình quảng bá thông tin Thư viện

BK-QT-PR-007-11

BM503/ PR-007-11

BM504/ PR-007-11

Tổ CNTT & TT

10

Quy trình khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng

BK-QT- PR-009-11

BM304/ PR-009-11

Tổ Phục vụ

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU BÊN NGOÀI THƯ VIỆN
QUY TRÌNH QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ

STT

TÊN BIỂU MẪU

MÃ SỐ BIỂU MẪU

ĐƠN VỊ

1

Mẫu dự toán mua sắm thiết bị, vật tư, dụng cụ

Mẫu: M.02.02 

P.QTTB

2

Thư đề nghị báo giá chào hàng cạnh tranh có giá trị dưới 20 triệu

Mẫu: 01A-QTTB

P.QTTB

3

Thư đề nghị báo giá chào hàng cạnh tranh có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu

Mẫu: 01B-QTTB

P.QTTB

4

Biên bản xét chọn thầu có giá trị từ 5 triệu đến dưới 20 triệu

Mẫu: 02A-QTTB

P.QTTB

5

Biên bản xét chọn thầu có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu

Mẫu: 02B-QTTB

P.QTTB

6

Quyết định thành lập tổ xét thầu

Mẫu: 03A-QTTB

P.QTTB

7

Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh

Mẫu: 03AB-QTTB

P.QTTB

8

Mẫu hợp đồng kinh tế có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu

Mẫu: 01-QTTB

P.QTTB

9

Mẫu Biên bản nghiệm thu, bàn giao thiết bị

Mẫu: 02-QTTB

P.QTTB

10

Mẫu Biên bản Nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng kinh tế có giá trị từ 20 triệu đến dưới 100 triệu)

Mẫu: 03-QTTB

P.QTTB

11

Mẫu biên bản tài sản.

Mẫu: C50-HD

P.QTTB

12

Sổ theo dõi tài sản

Mẫu: Sổ theo dõi-QTTB

P.QTTB

13

Mẫu giấy thanh toán tiền

Mẫu: giấy thanh toán-KHTC

P.KHTC

14

Phiếu yêu cầu sửa chữa

Mẫu:  20-QTTB

P.QTTB

15

Phiếu đề nghị cung cấp thiết bị

Mẫu: 23 - QTTB

P.QTTB

16

Mẫu thanh lý tài sản

Mẫu: thanh lý-QTTB

P.QTTB

 P/S: Biểu mẫu đã thực hiện

Quy trình ISO 9001: 2015

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn