Sách

Công trình xanh

Công trình xanhHot

Sách “Các giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam”.

Xác suất - thống kê - số liệu

Xác suất - thống kê - số liệuHot

Sách “Xác suất - thống kê và phân tích số liệu”.

Cấu trúc dữ liệu

Cấu trúc dữ liệuHot

Sách “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật”.

MATLAB

MATLABHot

Sách “MATLAB và ứng dụng trong điều khiển”.

Âm học kiến trúc và đô thị

Âm học kiến trúc và đô thịHot

Sách “Âm học kiến trúc, âm học đô thị”.

Tổ chức và quản lý sản xuất

Tổ chức và quản lý sản xuấtHot

Sách “Tổ chức và quản lý sản xuất”.

Phản ứng xúc tác

Phản ứng xúc tácHot

Sách “Động học phản ứng xúc tác”.

Giao diện người - máy

Giao diện người - máyHot

Sách “Giao diện người - máy”.

Quang điện tử và quang sợi

Quang điện tử và quang sợiHot

Sách “Quang điện tử và thông tin quang sợi”.

Kiến trúc máy tính

Kiến trúc máy tínhHot

Sách “Kiến trúc máy tính”.

Sách

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn