Sách

Cơ học kỹ thuật

Cơ học kỹ thuậtHot

Sách “Cơ học kỹ thuật - Engineering Mechanics: giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật”.

Nano

NanoHot

Sách “Khoa học và công nghệ Nano”.

An toàn thông tin

An toàn thông tinHot

Sách “An toàn thông tin”.

Công nghệ xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước thảiHot

Tài liệu kỹ thuật “Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải và giới thiệu một số công nghệ xử lý nước thải đối với ngành Chế biến thuỷ sản, Dệt may, Giấy và bột giấy”.

Gia công áp lực

Gia công áp lựcHot

Sách “Công nghệ gia công áp lực”.

Uốn thép hình và ống

Uốn thép hình và ốngHot

Sách “Công nghệ và thiết bị uốn thép hình và ống”.

Kinh tế công nghệ phần mềm

Kinh tế công nghệ phần mềmHot

Sách “Kinh tế công nghệ phần mềm”.

Quan trắc đập bê tông

Quan trắc đập bê tôngHot

Sách “Sổ tay quan trắc đập bê tông”.

Công nghệ in 3D

Công nghệ in 3DHot

Sách “Công nghệ in 3D đã đột phá vào mọi ngành nghề”.

Kiểm thử

Kiểm thửHot

Sách “Kiểm thử cơ bản”.

Sách

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn