Sản xuất chế phẩm probiotic - đa enzym

Giải pháp hữu ích về “Quy trình sản xuất chế phẩm probiotic - đa enzym từ chủng vi khuẩn Bacillus Amyloliquefaciens Subsp. Plantarum SP1901”.

Tác giả: Đào Thị Lương, Dương Văn Hợp, Trịnh Thành Trung

Số bằng: 2-0002295

Ngày công bố: 27/4/2020

Chủ bằng: Viện Vi Sinh vật và Công nghệ Sinh học - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình lên men xốp sản xuất chế phẩm probiotic - đa enzym từ chủng vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum SP1901. Theo giải pháp hữu ích, chế phẩm probiotic - đa enzym được sản xuất theo quy trình này chứa sinh khối tế bào của chủng vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum SP1901 và ít nhất ba enzym phytaza, proteaza và xylaza được sản sinh từ chủng này, và được sử dụng làm chất bổ sung trong ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Ghi tài liệu tham khảo theo chuẩn IEEE từ phần mềm Mendelay:

[1] D. T. Lương, D. V. Hợp, T. T. Trung, “Quy trình sản xuất chế phẩm probiotic - đa enzym từ chủng vi khuẩn Bacillus Amyloliquefaciens Subsp. Plantarum SP1901”, Giải pháp hữu ích Việt Nam số 2-0002295, 27/4/2020.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/878326/2295.pdf/b20febcf-6abf-44ca-84f7-306ff609e268

Theo “IP VIET NAM”

Sản xuất chế phẩm probiotic - đa enzym

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn