Sản xuất dầu diezel sinh học từ dầu hạt Jatropha

Giải pháp hữu ích về “Quy trình sản xuất dầu diezel sinh học từ dầu hạt Jatropha Curcas L.”

Số bằng: 2-0001863

Ngày công bố: 25/10/2018

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thoa, Lê Viết Hải

Chủ bằng: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất dầu diezel sinh học (biodiesel) từ dầu hạt Jatropha curcas L. (dầu hạt Jatropha) bao gồm các bước:

ép hạt Jatropha để lấy dầu hạt Jatropha thô;

tùy ý, hạ chỉ số axit của dầu hạt Jatropha thô bằng phương pháp este hóa dầu hạt Jatropha thô có chỉ số axit cao với ancol nhờ sử dụng chất xúc tác axit, để thu được dầu hạt Jatropha thô có chỉ số axit nhỏ hơn 8 mg KOH/g hay thành phần axit béo tự do nhỏ hơn 4% (dầu hạt Jatropha thô có chỉ số axit thấp);

thực hiện phản ứng chuyển hóa este tổng hợp biodiesel từ dầu hạt Jatropha thô có chỉ số axit thấp và ancol với chất xúc tác bazơ nhờ kết hợp chiếu xạ sóng siêu âm và khuấy trộn cơ học, để thu được biodiesel; và

rửa biodiesel thô thu được bới nước ấm, tiếp đó làm khan bằng chất hút ẩm hoặc gia nhiệt ở nhiệt độ khoảng 110 độ C để thu được biodiesel thành phẩm.

Đọc toàn văn:

http://noip.gov.vn/documents/20182/643106/1863.pdf/9d3ae833-596d-4d51-ab77-edfdc9786470

Theo noip.gov.vn

Sản xuất dầu diezel sinh học từ dầu hạt Jatropha

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn