Sản xuất tế bào gốc trung mô kháng stress

Giải pháp hữu ích về “Quy trình sản xuất tế bào gốc trung mô kháng stress do enzym từ dây rốn hoặc mô mỡ”.

Số bằng: 2-0002129

Ngày công bố: 25/10/2019

Tác giả: Phạm Văn Phúc

Chủ bằng: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình sản xuất tế bào gốc trung mô kháng stress do enzym từ dây rốn hoặc mô mỡ gồm các công đoạn:

      xử lý các mô với hỗn hợp enzym (trypsin, collagenaza, dispaza, Dnaza) để tạo môi trường stress do enzym;

      tách và nuôi cấy sơ cấp các tế bào sống sót sau khi xử lý với enzym để thu được tế bào gốc trung mô kháng stress do enzym; và

      nuôi cấy tăng sinh tế bào gốc trung mô kháng stress do enzym.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/754455/2129.pdf/beb4a05d-ab5b-4a81-96c4-66c93fb0ce84

Theo noip.gov.vn

Sản xuất tế bào gốc trung mô kháng stress

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn