So khớp các ảnh thân người chụp

Giải pháp hữu ích về “Phương pháp so khớp ảnh các ảnh thân người chụp từ các camera khác nhau”.

Số bằng: 2-0002019

Ngày công bố: 27/5/2019

Tác giả: Lê Đình Duy, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Kiên, Dương Anh Đức

Chủ bằng: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp so khớp ảnh các ảnh thân người chụp từ các camera khác nhau bao gồm 4 bước:

bước 1: huấn luyện mô hình nhận dạng các bộ phân thân người bằng mô hình thành phần có thể biến dạng (DPM - Defomable Part Model);

bước 2: sử dụng mô hình vừa huấn luyện để xác định các bộ phân thân người của các ảnh;

bước 3: trích xuất các đặc trưng thị giác trên các bộ phận được xác định;

bước 4: tiến hành so khớp các đặc trưng thị giác trên từng bộ phận thân người để tính toán độ tương đồng giữa các ảnh.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/643141/2019.pdf/8a0057e0-6f1a-4c9e-8e57-ad22d54aff74

Theo noip.gov.vn

So khớp các ảnh thân người chụp

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn