Sử dụng dung môi làm xúc tác

Bài báo “Phản ứng đa thành phần tổng hợp propargylamine và các dẫn xuất sử dụng dung môi eutectic sâu làm xúc tác”.

Tác giả: Hàng Thị Anh Hưng, Lý Đức Phát, Trần Hoàng Phương.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học Tự nhiên.

Dung môi eutectic sâu (DES) hay còn gọi là chất lỏng ion thế hệ mới là môi trường phản ứng xanh trong tổng hợp hữu cơ, điện hóa và chuyển hóa sinh khối. Trong nghiên cứu này, phát triển dung môi eutectic sâu [ethylene glycol]4[ZnCl2] được điều chế đơn giản từ choline chloride với ethylene glycol và ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng ba thành phần để tổng hợp propargylamine từ các chất nền đơn giản piperidine, phenylacetylene và dẫn xuất benzaldehyde.

Phương pháp đun khuấy được sử dụng và các điều kiện ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng như nhiệt độ, thời gian, khối lượng xúc tác, ảnh hưởng chất nền và thu hồi, tái sử dụng xúc tác đã được khảo sát. Tại 80 độ C, chúng tôi đã được tổng hợp thành công 5 dẫn xuất propargylamine trong thời gian 180 phút với hiệu suất cao và chỉ sử dụng 2% mol xúc tác. Các sản phẩm mong muốn được nhận danh cấu trúc bằng các phương pháp phổ nghiệm hiện đại (phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C NMR và sắc kí khí ghép khối phổ GC-MS).

Các kết quả nghiên cứu cho thấy DES [ethylene glycol]4[ZnCl2] xúc tác hiệu quả cho phản ứng này và khả năng tái sử dụng nhiều lần với hoạt tính giảm không đáng kể. Nghiên cứu mở rộng phạm vi của chất nền (các chất nền mang dị vòng oxygen và nitrogen) và cơ chế phản ứng đang được tiến hành trong phòng thí nghiệm. Quy trình phản ứng đơn giản, hiệu quả có tiềm năng ứng dụng ở quy mô công nghiệp.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Phản ứng đa thành phần tổng hợp propargylamine và các dẫn xuất sử dụng dung môi eutectic sâu làm xúc tác”. http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/935/1321 (truy cập ngày 7/1/2021)

Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/935/1321

Sử dụng dung môi làm xúc tác

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  2
 • Hôm nay:
  498
 • Tuần này:
  1463
 • Tuần trước:
  11246
 • Tháng trước:
  11744
 • Tất cả:
  658410

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn