Tạp chí Công nghệ tiên tiến và Tính toán

Tạp chí Công nghệ tiên tiến và Tính toán AIMS & SCOPE (JAEC) được xuất bản bởi trường Đại học Tôn Đức Thắng.

JAEC được xem là diễn đàn để trình bày các ý tưởng sáng tạo, phương pháp tiếp cận, phát triển và các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ và tính toán tiên tiến, là nơi tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa các nhà nghiên cứu và các chuyên gia ngành công nghiệp. Các chủ đề đa ngành kết nối các lĩnh vực cốt lõi của công nghệ và tính toán tiên tiến cũng như các ứng dụng đều được đề cập đến trong các số xuất bản.

JAEC xuất bản các bài báo gốc, bài đánh giá, báo cáo kỹ thuật, nghiên cứu trường hợp, báo cáo hội nghị, báo cáo quản lý, đánh giá sách, ghi chú, bình luận và tin tức. JAEC gồm 2 chỉ số ISSN. ISSN trực tuyến là 2588-123X. ISSN bản in là 1859-2244. Đây là cơ sở dữ liệu tạp chí mở, cung cấp toàn văn trực tuyến miễn phí các bài báo đã được xuất bản bằng tiếng Anh.

Truy cập JAEC:

http://jaec.vn/index.php/JAEC

Tạp chí Công nghệ tiên tiến và Tính toán

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn