Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU 

Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU (AGU International Journal of Sciences) có nguồn gốc từ tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, số ISSN là 0866-8086, xuất bản 10 kỳ/năm, trong đó có 04 kỳ bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Tạp chí giới thiệu và công bố kết quả nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực thuộc khoa học lý thuyết và ứng dụng, bao gồm: 

- Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường.

- Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học.

- Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục.

- Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật.

Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU là cơ sở dữ liệu mở, cung cấp toàn văn trực tuyến miễn phí bài báo khoa học đã được xuất bản bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt.

Truy cập Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU:

https://sj.agu.edu.vn/

Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn