Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

Đây là cơ sở dữ liệu tạp chí mở, đăng tải toàn văn trực tuyến miễn phí các bài báo khoa học có chất lượng cao bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (ISSN 1859-2171; e-ISSN 2615-9562) là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Đại học Thái Nguyên. Tạp chí xuất bản các bài báo nghiên cứu nguyên gốc cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các lĩnh vực “Khoa học” bao gồm cả Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hằng năm xuất bản định kỳ một số tập hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tạp chí gồm 4 chuyên san:

- Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược

- Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ

- Khoa học Xã hội - Nhân văn - Kinh tế

- Khoa học Giáo dục

Mỗi chuyên san là một ấn phẩm định kỳ độc lập, có Ban biên tập riêng.

Tạp chí áp dụng chính sách truy cập tự do. Các thông tin mô tả bài báo (siêu dữ liệu) có thể dễ dàng trích xuất theo các dạng thức chuẩn như BibTex, RIS, EndNote... để tạo thư viện tài liệu tham khảo cho các phần mềm trích dẫn tự động.

Truy cập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

http://jst.tnu.edu.vn/jst/index

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn