Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Duy Tân

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Duy Tân (DTU Journal of Science & Technology) có mã số ISSN là 1859-4905, mỗi năm xuất bản 6 số.

Tạp chí là cơ sở dữ liệu mở, đăng tải toàn văn trực tuyến miễn phí các bài báo khoa học từ năm 2017 đến nay thuộc 3 lĩnh vực chính:

- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ.

- Khoa học Tự nhiên.

- Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Truy cập tạp chí:

https://duytan.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Duy Tân

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn