Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn (STDJSSH) là Tạp chí thành viên của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (STDJ), số ISSN là 2588-1043.

STDJSSH xuất bản các tài liệu nghiên cứu trong các lĩnh vực nhân văn và khoa học xã hội như: nhân học, nghiên cứu kinh doanh, nghiên cứu truyền thông, quản trị doanh nghiệp, tội phạm học, nghiên cứu xuyên văn hóa, nhân khẩu học, nghiên cứu phát triển, kinh tế, giáo dục, đạo đức, địa lý, lịch sử, quan hệ công nghiệp, thông tin khoa học, quan hệ quốc tế, luật, ngôn ngữ học, khoa học thư viện, nghiên cứu truyền thông, phương pháp, triết học, khoa học chính trị, nghiên cứu dân số, tâm lý học, hành chính công, xã hội học, phúc lợi xã hội, ngôn ngữ học, văn học, paralegal, nghệ thuật biểu diễn (âm nhạc, nhà hát  khiêu vũ), nghiên cứu tôn giáo, nghệ thuật thị giác, nghiên cứu phụ nữ...

Hằng năm, STDJSSH xuất bản 4 số và 1 tuyển tập. STDJSSH là cơ sở dữ liệu tạp chí mở, cung cấp trực tuyến toàn văn miễn phí các bài báo khoa học thuộc lĩnh vực nhân văn và khoa học xã hội của các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên trong và ngoài Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Truy cập STDJSSH:

http://stdjssh.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjssh

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn