Thống kê trong công nghiệp

Giá:
29,000 đ

Tác giả: Nguyễn Như Phong
Năm xuất bản: 2013
ISBN: 978-604-73-1998-5

Số lượng

Thống kê trong Công nghiệp được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và các ngành liên quan.

MỤC LỤC

Chương 1   Thống kê  
Chương 2   Thống kê mô tả 
Chương 3   Lấy mẫu 
Chương 4   Ước lượng 
Chương 5   Kiểm định 
Chương 6   Phân tích phương sai 
Chương 7   Hồi quy 
Chương 8   Thiết kế thực nghiệm 
Chương 9   Thống kê trong công nghiệp
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn