Thu hồi antimon

Sáng chế về “Quy trình thu hồi antimon từ nguồn antimon”.

Số bằng: 1-0023004

Ngày công bố: 25/2/2020

Tác giả: Đào Ngọc Nhiệm, Lưu Minh Đại, Phạm Ngọc Chức, Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Thị Hà Chi, Nguyễn Quang Bắc, Dương Thị Lịm.

Chủ bằng: Viện Khoa học Vật Liệu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Sáng chế đề cập đến quy trình thu hồi antimon từ nguồn antimon bao gồm các bước:

bước 1: hoà tách nguồn antimon bằng dung dịch axit clohydric, lọc tách để thu được dung dịch muối antimon clorua;

bước 2: tạo kết tuả antimon hydroxit từ dung dịch nêu trên;

bước 3: bổ sung chất kết tủa antimon hydroxit vào dung dịch axit clohydric pha loãng bằng nước để thu được dung dịch muối antimon clorua có nồng độ từ 0,08 đến 0,25M, điều chỉnh đến nồng độ [H+] của dung dịch này nằm trong khoảng từ 3 đến 4M;

bước 4: chiết dung dịch antimon clorua thu được ở bước (iii) bằng dung dịch tác nhân chiết là mono-2-etylhexyl (2-etylhexyl) phosphonat trong kerosen để thu được pha hữu cơ chứa antimon;

bước 5: rửa giải pha hữu cơ chứa antimon thu được ở bước (iv) bằng cách cho tiếp xúc với dung dịch axit HCl có nồng độ nằm trong khoảng từ 6 đến 9M, số bậc rửa giải nằm trong khoảng từ 1 đến 2, thu được pha nước chứa antimon; và

bước 6: điện phân pha nước chứa antimon để thu được antimon kim loại.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/848931/23004.pdf/d96e8cd7-6ac2-4919-a167-2a60b8ab7d62

Theo noip.gov.vn

Thu hồi antimon

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn