Tình trạng cách điện cáp ngầm 22KV

Luận văn Thạc sĩ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phóng điện cục bộ để xác định tình trạng cách điện của cáp ngầm 22KV”.

Tác giả: Nguyễn Huy Tước

Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện

Năm bảo vệ: 2019

- Tình trạng vận hành cáp ngầm trung thế trên lưới điện TP.Hồ Chí Minh: tổng quan lưới điện, các loại cáp ngầm hiện nay, tiêu chuẩn cáp ngầm trung thế và phụ kiện cáp ngầm trung thế đang được Tổng công ty Điện lực TP.HCM sử dụng, các nguyên nhân sự cố cáp ngầm trung thế.

- Chạm chập 2 ruột dây dẫn với nhau hoặc chạm cập ruột với dây dẫn với màn chắn (hư hỏng song song); sự cố hư hỏng: song song (sự cố cáp phóng điện), gián đoạn (cáp hở mạch hay đứt), do ruột dẫn chạm đất hay vỏ cáp chạm đất, do nước thâm nhập hoặc nhiễm ẩm.

- Công nghệ đo phóng điện cục bộ trong việc xác định sự cố cáp ngầm trung thế hiện nay: phóng điện cục bộ và một số ứng dụng trong chẩn đoán, các phương pháp  xác định phóng điện cục bộ (đo PD on-line, đo PD off-line ở tần số công nghiệp - 50Hz và tần số thấp, nguồn áp xoay chiều có biên độ giảm dần - damped alternating voltage DAC), phương pháp đánh giá kết quả PD; hình ảnh một số sự cố cáp ngầm trung thế và những hạn chế khi ứng dụng PD vào thực tiễn.

- Tính toán sự tăng cao của điện trường tại một vài vị trí lỗi của cáp ngầm bằng phần mềm comsol multiphysics: cấu hình cơ bản của cáp ngầm trong bài toán tính toán điện trường, định nghĩa các thông số cho mô hình cáp điện cũng như thiết lập mô hình phóng điện cục bộ ban đầu cho cáp ngầm (thiết lập các thông số mô hình - geometry 1, thành phần cáp điện - geometry 2, điều kiện biên - electric potential và lưới phân tích - mesh, lõi cáp điện).

- Đánh giá tình trạng cách điện của cáp ngầm trung thế bằng công nghệ đo phóng điện cục bộ: thử phóng điện cục bộ cáp ngầm bằng thiết bị megger PDS 60, BAUR-ViolaTD1-42.5kVrms, seba OWTS 28; tiêu chuẩn phân loại đánh giá các kết quả PD; theo dõi cáp và kiểm tra lại sau 6 tháng và sau 1 năm để đánh giá tốc độ phát triển PD; lập kế hoạch thay thế vị trí bị PD gấp; cô lập và thay thế vị trí PD gấp; cáp bị nhiễu không thể thực hiện đo PD.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE từ phần mềm Mendeley:

[1] N. H. Tước, “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phóng điện cục bộ để xác định tình trạng cách điện của cáp ngầm 22KV”, Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Điện, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2019.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=40&ID=30528

Tình trạng cách điện cáp ngầm 22KV

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn