Tình trạng vận hành và tuổi thọ máy biến áp lực

Luận văn Thạc sĩ “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí, chỉ số đánh giá tình trạng vận hành và tuổi thọ của máy biến áp lực trên lưới điện phân phối TP.Hồ Chí Minh”.

Tác giả: Nguyễn Diệp Đăng Khoa.

Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện.

Năm bảo vệ: 2020.

- Phân tích khí hoà tan trong dầu, chất lượng dầu cách điện, điện trở cách điện lõi thép - đất, độ lệch điện trở cuộn dây, điện kháng rò, phân tích đáp ứng tần số quét và điện môi.

- Giải tích hàm lượng Furan, dữ liệu bảo trì, chất lượng dầu bộ điều áp, hệ số tổn hao điện môi, lịch sử tải, phóng điện cục bộ.

- Tiêu chí về dữ liệu, tiêu chuẩn đánh giá và phương pháp xác định chỉ số tình trạng cho MBA, chỉ số đánh giá tình trạng vận hành máy biến áp, chỉ số HI thành phần.

- Tính toán xếp hạng: khí hoà tan trong dầu, chất lượng dầu, độ lệch điện trở cuộn dây, chất lượng dầu OLTC, hệ số tổn hao điện môi, lịch sử tải, phóng điện cục bộ.

- Phương pháp logic mờ, thực trạng dữ liệu và lưu trữ tại EVNHCMC.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] N. D. Đ. Khoa, “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí, chỉ số đánh giá tình trạng vận hành và tuổi thọ của máy biến áp lực trên lưới điện phân phối TP.Hồ Chí Minh”, Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Điện, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM), TP.Hồ Chí Minh, 2020.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=2&ID=30507

Tình trạng vận hành và tuổi thọ máy biến áp lực

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn