Trích ly hợp chất kháng oxy hóa từ vỏ và thịt cà phê

Bài báo “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trích ly các hợp chất có khả năng kháng oxy hóa từ vỏ và thịt quả cà phê”.

Tác giả: Phạm Thị Hoài Trâm, Trần Thị Thu Trà.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kĩ thuật và Công nghệ, 3(1):Online-First.

Vỏ và thịt quả cà phê là phụ phẩm của ngành sản xuất cà phê nhân. Phụ phẩm này có hoạt tính sinh học cao nhưng hiện nay ở Việt Nam chỉ được dùng làm chất đốt, phân bón hay cơ chất để nuôi trồng nấm. Với mục đích tận dụng phụ phẩm vỏ và thịt quả cà phê để sản xuất các sản phẩm thực phẩm, nghiên cứu này được thực hiện nhằm bước đầu xác định điều kiện trích ly các hợp chất polyphenol từ hỗn hợp vỏ và thịt quả cà phê bằng dung môi nước.

Nguyên liệu được sử dụng là hỗn hợp vỏ và thịt quả cà phê robusta chín đỏ của Đăk Lăk. Các thông số khảo sát bao gồm pH dịch trích (từ 1 đến 5), nhiệt độ quá trình (từ 30 độ C đến 90 độ C), tỉ lệ dung môi: nguyên liệu vỏ và thịt quả cà phê (từ 5:1 đến 9:1) và tổng thời gian trích ly (từ 0,5 giờ đến 3 giờ). Kết quả nghiên cứu cho thấy điều kiện trích ly tốt nhất là nhiệt độ quá trình 50 độ C, pH 4,0 và tỉ lệ dung môi:nguyên liệu = 7:1 trong thời gian 1 giờ. Khi đó hiệu suất trích ly chất khô hòa tan đạt 33%, hiệu suất trích ly polyphenol đạt 94%, khả năng kháng oxy hóa theo DPPH đạt 1959 ± 168 µM TE/g chất khô dịch trích và theo FRAP đạt 1976 ± 117 µM TE/g chất khô dịch trích.

Dịch trích từ vỏ và thịt quả cà phê này có thể là nguồn nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm nước giải khát giàu hợp chất polyphenol có hoạt tính kháng oxy hóa.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trích ly các hợp chất có khả năng kháng oxy hóa từ vỏ và thịt quả cà phê”. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/634/885 (truy cập tháng 5 22, 2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/634/885

Trích ly hợp chất kháng oxy hóa từ vỏ và thịt cà phê

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn