Tro trấu

“Điều chế tro trấu biến tính ứng dụng xử lý Cu2+ trong nước”

http://lib.hcmut.edu.vn/dieu-che-tro-trau-bien-tinh-528

Bàn làm từ vỏ trấu

http://www.lib.hcmut.edu.vn/ban-lam-tu-vo-trau

“Cô lập nano tinh thể cellulose từ vỏ trấu bằng phương pháp axit formic/axit peroxyformic”

http://www.lib.hcmut.edu.vn/nano-tinh-the-cellulose-tu-vo-trau

Tro trấu

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn