Truyền số liệu và mạng thông tin số

Giá:
54,000 đ

Tác giả: Trần Văn Sư
Năm xuất bản: 2011
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ hai
ISBN: 978-604-73-0370-0

Số lượng

TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ MẠNG THÔNG TIN SỐ cung cấp một phần trong lượng kiến thức chuyên ngành cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông về bản chất môi trường truyền, tác dụng của nhiễu, các loại tín hiệu truyền, các nghi thức truyền và kết nối mạng.

MỤC LỤC

Chương 1 Giới thiệu
Chương 2 Kỹ thuật thông tin dữ liệu
Chương 3 Truyền dẫn số
Chương 4 Nghi thức cơ sở và nghi thức liên kết dữ liệu
Chương 5 Mạng thông tin dữ liệu
Chương 6 Mạng cục bộ 
Chương 7 Cấu trúc thông tin máy tính
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn