Truyền sóng và anten

Giá:
36,000 đ

Tác giả: Lê Tiến Thường - Trần Văn Sư
Năm xuất bản: 2016
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ năm
ISBN: 978-604-73-4006-4

Số lượng

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN được biên soạn nhằm giúp ích cho sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông học môn học Truyền sóng và Anten. 

MỤC LỤC

Phần 1 Truyền sóng
Chương 1 Truyền sóng trên đường dây dẫn
Chương 2 Truyền sóng qua các ống dẫn sóng
Chương 3 Truyền sóng qua cáp quang
Chương 4 Truyền sóng vô tuyến
Phần 2 Anten
Chương 5 Giới thiệu lịch sử phát triển của anten
Chương 6 Mô tả các đặc tính của anten
Chương 7 Lý thuyết anten
Chương 8 Hệ thống bức xạ
Chương 9 Các loại anten
Chương 10 Phương pháp moment
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn