Vận trù mờ

Giá:
24,000 đ

Tác giả: Nguyễn Như Phong
Năm xuất bản: 2010

Số lượng

Kỹ thuật công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ khí,… đào tạo kỹ sư có kiến thức và kỹ năng để để thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất dịch vụ, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, thông tin, năng lượng.

MỤC LỤC

Chương 1 Vận trù mờ
Chương 2 Lý thuyết tập mờ
Chương 3 Quan hệ mờ 
Chương 4 Số học mờ
Chương 5 Lý thuyết khả năng
Chương 6 Logic mờ
Chương 7 Ra quyết định
Chương 8 Dự báo
Chương 9 Phân tích kinh tế dự án
Chương 10 Phân tích thời gian hoàn thành dự án
Chương 11 Kiểm soát chất lượng
Chương 12 Hoạch định vật tư tồn kho
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn