Vận trù ngẫu nhiên

Giá:
20,000 đ

Tác giả: Nguyễn Như Phong
Năm xuất bản: 2015
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ nhất
ISBN: 978-604-73-3658-6

Số lượng

Vận trù ngẫu nhiên được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, nhằm hỗ trợ ra quyết định trong môi trường ngẫu nhiên.

MỤC LỤC

Chương 1 Vận trù ngẫu nhiên  
Chương 2 Ra quyết định ngẫu nhiên  
Chương 3 Lý thuyết trò chơi  
Chương 4 Ra quyết định tái sinh  
Chương 5 Mô hình markov rời rạc   
Chương 6 Mô hình quyết định markov   
Chương 7 Mô hình markov liên tục 
Chương 8 Mô hình sắp hàng  
Chương 9 Ra quyết định sắp hàng 
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn