Vận trù xác định

Giá:
27,000 đ

Tác giả: Nguyễn Như Phong
Năm xuất bản: 2016
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ nhất
ISBN: 978-604-73-3659-3

Số lượng

Vận trù xác định được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp nhằm hỗ trợ ra quyết định trong môi trường xác định.

MỤC LỤC

Chương 1  Vận trù xác định  
Chương 2  Quy hoạch tuyến tính 
Chương 3  Giải thuật đơn hình 
Chương 4  Phân tích độ nhạy 
Chương 5  Mô hình vận tải 
Chương 6  Mô hình mạng 
Chương 7  Quy hoạch mục tiêu 
Chương 8  Quy hoạch nguyên 
Chương 9  Quy hoạch động 
Chương 10  Quy hoạch phi tuyến 
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn