Vật liệu điện - điện tử

Giá:
32,000 đ

Tác giả: Dương Vũ Văn
Năm xuất bản: 2014
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ ba
ISBN: 978-604-73-2377-7

Số lượng

Điện môi hay vật liệu cách điện được hiểu là vật liệu mà trong đó có thể tồn tại lâu dài trường tĩnh điện. 

MỤC LỤC

Chương mở đầu Những hiểu biết chung về cấu tạo vật chất
Chương 1  Tính dẫn điện của điện môi
Chương 2  Phân cực điện môi
Chương 3  Tổn hao điện môi
Chương 4  Phá hủy điện môi
Chương 5  Tính chất hóa lý và cơ của điện môi
Chương 6  Vật liệu điện môi
Chương 7 Vật liệu bán dẫn
Chương 8 Vật liệu dẫn điện
Chương 9 Quá trình vật lý trong vật liệu từ
Chương 10 Vật liệu từ
Chương 11 Điện môi tích cực
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn