Vật liệu nano NaYF4:Eu3+

Bài báo “Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp Eu3+ lên cấu trúc và tính chất phát quang của vật liệu nano NaYF4:Eu3+”.

Tác giả: Lê Thụy Thanh Giang, Cao Thị Mỹ Dung, Trần Thị Thanh Vân.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học Tự nhiên.

Trong nghiên cứu này, tinh thể nano NaYF4 cấu trúc lục giác (hexagonal) pha tạp ion đất hiếm Eu 3 (NaYF4:Eu3+) được chế tạo bằng phương pháp nhiệt dung môi ở nhiệt độ 180 độ C trong 24 giờ. Phổ dao động thể hiện các liên kết hữu cơ đặc trưng cho dao động của oleic acid trên bề mặt vật liệu. Sự hiện diện của các nguyên tố Na, Y, F và Eu được xác nhận thông qua phổ tán xạ năng lượng tia (EDX). Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy cấu trúc tinh thể lục giác của vật liệu nền NaYF4 không thay đổi khi nồng độ pha tạp 5% mol và xuất hiện thêm pha tinh thể lập phương khi tăng nồng độ pha tạp đến 10% mol.

Kết quả tính toán từ dữ liệu XRD và ảnh TEM cho thấy kích thước tinh thể tăng nhẹ theo nồng độ pha tạp ion Eu3+. Kết quả khảo sát phổ quang phát quang (PL) dưới bước sóng kích thích 395nm chỉ ra rằng tỷ lệ giữa bức xạ màu cam và màu đỏ có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi nồng độ tạp chất và nồng độ pha tạp Eu3+ tối ưu cho cường độ phát quang cao nhất là 7% mol. Đồng thời, dạng phổ PL và tỉ số tích phân cường độ giữa bức xạ màu đỏ và màu cam đưa ra bằng chứng cho thấy một phần ion Eu3+ thay thế ở vị trí Y3+ của mạng tinh thể nền. Do đó, NaYF4:Eu có thể là vật liệu tiềm năng cho các ứng dụng trong y sinh học, quang điện tử.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp Eu3+ lên cấu trúc và tính chất phát quang của vật liệu nano NaYF4:Eu3+”.

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/913/1310 (truy cập ngày 8/1/2021).

Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/913/1310

Vật liệu nano NaYF4:Eu3+

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  6
 • Hôm nay:
  1255
 • Tuần này:
  7163
 • Tuần trước:
  19012
 • Tháng trước:
  24182
 • Tất cả:
  750848

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn