Vật liệu tổ hợp nền bitum

Sáng chế về “Quy trình chế tạo vật liệu tổ hợp nền bitum (bitumen) chứa thành phần ống nanô cacbon ứng dụng trong hấp thụ nhiệt mặt trời và các lĩnh vực khác”.

Tác giả: Phan Ngọc Minh, Bùi Hùng Thắng, Phan Hồng Khôi, Trương Công Định, Nguyễn Văn Thao.

Số bằng: 1-0023264

Ngày công bố: 27/4/2020

Chủ bằng: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Sáng chế đề xuất quy trình chế tạo vật liệu tổ hợp nền bitum chứa thành phần ống nanô cácbon nhằm mục đích nâng cao khả năng hấp thụ nhiệt mặt trời và một số lĩnh vực khác như xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá giao thông. Vật liệu bitum có cá tính chất cơ lý phù hợp và hiệu quả trong hấp thụ nhiệt như màu sắc đen có độ hấp thụ ánh sáng cao nhất trong các dải màu. Sự kết hợp của ống nanô cácbon phân tán đều trong chất nền sẽ giúp nâng cao hệ số dẫn nhiệt và hiệu quả hấp thụ nhiệt mặt trời.

Quy trình chế tạo tổ hợp nền bitum chứa thành phần ống nanô cácbon bao gồm các bước: tăng nhiệt bitum rắn (1) lên tới nhiệt độ thích hợp thu được bitum nóng chảy (2); đưa thành phần ống nanô cácbon (3) vào bitum nóng chảy (2) và đồng thời khuấy đều bằng máy khuấy cơ học ở tốc độ thấp (4) đến khi cho hết ống nanô cácbon và đạt trạng thái đồng đều sơ bộ để tạo thành hỗn hợp bitum và ống nanô cácbon (5); sau đó sử dụng máy khuấy trộn cơ học ở tốc độ cao (6) với thời gian và tốc độ phù hợp để tạo thành vật liệu tổ hợp nền bitum chứa thành phần ống nanô cácbon (7) với sự phân tán đồng đều của ống nanô cácbon trong nền bitum.

Ghi tài liệu tham khảo theo chuẩn IEEE từ phần mềm Mendelay:

[1] P. N. Minh, B. H. Thắng, P. H. Khôi, T. C. Định, N. V. Thao, “Quy trình chế tạo vật liệu tổ hợp nền bitum (bitumen) chứa thành phần ống nanô cacbon ứng dụng trong hấp thụ nhiệt mặt trời và các lĩnh vực khác”, Sáng chế Việt Nam số 1-0023264, 27/4/2020.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/878321/23264.pdf/70e6d308-e6d9-4208-aae5-181b892165c4

Theo “IP VIET NAM”

Vật liệu tổ hợp nền bitum

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn