Vật lý đại cương phần cơ nhiệt

Giá:
12,000 đ

Tác giả: Nguyễn Thị Bé Bảy - Nguyễn Dương Hùng
Năm xuất bản: 2005

Số lượng

Tài liệu này giúp cho sinh viên năm thứ nhất không những nắm vững các định luật cơ bản của Vật lý mà còn giúp sinh viên áp dụng các định luật đó vào trong bài toán cụ thể.

MỤC LỤC

Phần 1 Cơ học
Chương 1 Động học chất điểm
Chương 2 Động lực học chất điểm 
Chương 3 Cơ học hệ chất điểm - vật rắn
Chương 4 Thuyết tương đối hẹp
Phần 2 Nhiệt học
Chương 5 Thuyết động học phân tử khí
Chương 6 Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học
Chương 7 Nguyên lý thứ hai nhiệt động học 
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn