Vi xử lý

Giá:
62,000 đ

Tác giả: Hồ Trung Mỹ
Năm xuất bản: 2013
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ năm
ISBN: 978-604-73-2035-6

Số lượng

Với nội dung trên, quyển sách này nhằm phục vụ các sinh viên học môn Vi xử lý chuyên ngàng Điện, Điện tử, Tự động và các sinh viên ngành khác có liên quan như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật giao thông, Cơ điện tử của trường Đại học. 

MỤC LỤC

Chương 1 Giới thiệu hệ vi xử lý tổng quát
Chương 2 Kiến trúc CPU và tập lệnh
Chương 3 Họ vi điều khiển 8051
Chương 4 Họ vi xử lý 8086
Chương 5 Thiết kế hệ vi xử lý
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn