Xử lý số tín hiệu cà wavelets

Giá:
90,000 đ

Tác giả: Lê Tiến Thường
Năm xuất bản: 2016
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ năm
ISBN: 978-604-73-4008-8

Số lượng

XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU VÀ WAVELETS được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản và chuyên sâu của kỹ thuật xử lý bằng phương pháp số cho các tín hiệu tương tự (analog) và số (digital). 

MỤC LỤC

Chương 1  Lấy mẫu và khôi phục tín hiệu
Chương 2  Lượng tử hóa
Chương 3  Các hệ thống thời gian rời rạc
Chương 4  Bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn và tích chập  – Fir filtering and convolution
Chương 5   Biến đổi z, roc, nhân quả, ổn định
Chương 6  Các hàm truyền trong miền z và 
Chương 7  Thực hiện mạch lọc số 
Chương 8  Biến đổi fourier rời rạc (DFT) và thuật toán biến đổi fourier nhanh (FFT)
Chương 9  Phân tích fourier thời gian ngắn (STFT) hay biến đổi fourier cửa sổ (WFT)
Chưong 10  Dãy bộ lọc
Chưong 11  Biến đổi wavelets và một số úng dụng
Chương 12  Phân tích đa phân giải (đa tỷ lệ) và ứng dụng trong xử lý ảnh
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn