Bài báo Khoa học

Cấu trúc bông lúa

Cấu trúc bông lúaHot

QTL9 là mt tính trng slượng tim năng mi liên quan đến cu trúc bông lúa, được xác định thông qua phân tích liên kết trên toàn hgen (GWAS) qun thlúa bn địa Vit Nam. Các qun thlai tái thp đã được phát trin t2 ging lúa bmG6 và G189 thuc 2 haplotype tương phn vsgié thcp/bông và sht/bông, nhm nghiên cu chc năng ca QTL9.

Phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm

Phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tômHot

Nghiên cu được tiến hành nhm kim tra khnăng kháng khun ca ti lên men đối vi các chng vi khun Vibrio parahaemolyticus KC.13.14.2 và Vibrio harveyi KC.13.17.5 gây bnh hoi tgan ty cp (Acute hepatopancreatic necrosis disease - AHPND), đồng thi đánh giá khnăng phòng AHPND cho tôm thchân trng (Penaeus vannamei) trong điu kin phòng thí nghim.

Rệp sáp giả Rastrococcus chinensis

Rệp sáp giả Rastrococcus chinensisHot

Loài rp này phát trin và sinh sn thun li ở điu kin 25 độ C, nhưng không sinh sn khi nhit độ tăng lên mc 30 độ C. Ở điu kin nhit độ 25 độ C, vòng đời là 75,19 ngày, tui thca rp trưởng thành khong 81 ngày, thi gian sng khong 110 ngày. Trong khi ở điu kin nhit độ 30 độ C, tui thca rp trưởng thành rút ngn còn khong 26 ngày và không có khnăng sinh sn.

Nấm Phellinus linteus

Nấm Phellinus linteusHot

Nm Phellinus linteus (Berk. & Curt.) Teng thuc chi nm Phellinus spp. là loi nm có giá trdược liu cao. Nghiên cu này đánh giá ảnh hưởng ca ngun dinh dưỡng cacbon, nitơ, pH và nhit độ đến sinh trưởng hsi ca chng ging P. linteus nhp ni. Glucose và casein vi nng độ ln lượt là 2,0 và 0,2% được xác định là ngun dinh dưỡng cacbon, nitơ thích hp nht cho nm P. linteus.

Sự phát triển cây dưa lưới

Sự phát triển cây dưa lướiHot

Nano silica có kích thước 20-50nm, được chế to bng phương pháp sol-gel kết hp siêu âm, được sdng nhm mc đích thnghim tác động ca nano silica đối vi sphát trin ca vi khun Bacillus subtilis GB03 trong phòng thí nghim. Đồng thi, đánh giá hiu quca nano silica tích hp vi khun B. subtilis GB03 đến ssinh trưởng ca cây dưa lưới (Cucumis melo).

Khả năng chịu hạn của lúa mùa

Khả năng chịu hạn của lúa mùaHot

Chn ging lúa chu hn để canh tác là bin pháp hiu qunht hin nay nhm tránh nhng nh hưởng do hn hán đang có nhng din biến phc tp. Thí nghim được btrí kiu khi hoàn toàn ngu nhiên mt nhân t, gm 12 ging lúa mùa trong điu kin gây hn nhân to, 3 ln lp li. Các chtiêu được đánh giá qua hình thái, cu trúc gii phu rvà khí khng cây lúa phù hp vi môi trường hn.

Gen tự thực từ gan chuột

Gen tự thực từ gan chuộtHot

Đánh giá sthay đổi biu hin các gen liên quan đến stthc trong quá trình hot hóa ca các tế bào hình sao in vitro. Tế bào hình sao phân lp tgan chut được nuôi cy in vitro trong 7 ngày. Mc độ hot hóa ca tế bào hình sao được đánh giá thông qua hình thái, mc độ dtrcác git mni bào bng nhum dung dch oil red o (ORO); biu hin ca các gen hot hóa α-sma, collagen I và lrat bng qRT PCR và nhum ICC (immunocytochemistry) (α-SMA).

Đột biến gen UGT1A1

Đột biến gen UGT1A1Hot

Hi chng Gilbert (GS) là mt ri lon chuyn hóa bilirubin di truyn phbiến nht, không gây hi, được tìm thy trong khong 3-12% dân s. Các biến thdi truyn ca gen mã hóa UDP-glucuronosyltransferase1A1 (UGT1A1) có thlàm gim hot động phiên mã ca gen và mc độ biu hin ca enzyme này, từ đó ảnh hưởng đến khnăng liên hp glucuronide hóa gan.

Đa hình đơn nucleotide rs1799794

Đa hình đơn nucleotide rs1799794Hot

Mt số đa hình đơn nucleotide ca gen XRCC3, trong đó có rs1799794, nh hưởng đến quá trình sa cha DNA và do đó ảnh hưởng đến nguy cơ mc ung thư ở người. Nghiên cu này có mc tiêu xác định sphân bca SNP rs1799794, đồng thi đánh giá mi liên quan gia SNP này vi nguy cơ mc ung thư vú.

Đột biến kháng artemisinin

Đột biến kháng artemisininHot

Xây dng quy trình phát hin đột biến trên gen K13 và bước đầu xác định tn số đột biến trên gen này các mu lâm sàng. Các mu ADN được tách chiết tcác mu máu ca 50 bnh nhân tht bi điu trvi artermisin thu thp ti khu vc Tây Nguyên. Đon gene K13 được nhân vi các cp mi đặc hiu, gii trình tbng phương pháp Sanger và phân tích đột biến sdng phn mm Bioedit.

Bài báo Khoa học

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  1051
 • Tuần này:
  15641
 • Tuần trước:
  13413
 • Tháng trước:
  27533
 • Tất cả:
  1773319

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn