Chẩn đoán sự cố máy biến áp lực

Sách "Các kỹ thuật nâng cao chẩn đoán sự cố máy biến áp lực".

Tác giả: Phạm Đình Anh Khôi

Năm xuất bản: 2017

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP.HCM.
 

Máy biến áp lực là một trong những phần tử quan trọng nhất trong hệ thống điện, đặc biệt liên quan đến khâu truyền tải và phân phối. Để giảm tổn thất trong truyền tải điện, các MBA tăng áp được sử dụng để nâng cao điện áp trên các đường dây truyền tải, vốn liên kết các nhà máy điện và trung tâm phụ tải đặt cách xa nhau. Để phục vụ vận hành các thiết bị điện với thiết kế cách điện hợp lý và đảm bảo an toàn cho người sử dụng, các MBA giảm áp được sử dụng tại các trung tâm phụ tải để giảm điện áp xuống đến mức độ hợp lý. Tình trạng đáp ứng vận hành của MBA vì thế quyết định đến khả năng vận hành tin cậy của toàn bộ hệ thống điện. 
 

Trước đây, việc chẩn đoán các bất thường hay sự cố tiềm ẩn trong giai đoạn đầu cho MBA ở Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức dù trên thế giới đây là vấn đề rất thời sự. Khi đó, các công ty điện lực ở Việt Nam chỉ xem công việc thử nghiệm MBA như là một công việc định kỳ không quan trọng vì nhiều lý do. Nhưng hiện nay, điều này đã thay đổi và nhiều kỹ thuật thử nghiệm chẩn đoán đã bắt đầu được áp dụng, nhằm đảm bảo tình trạng đáp ứng vận hành của thiết bị gần như quan trọng nhất này trong hệ thống điện. 
 

Các kỹ thuật chẩn đoán sự cố trong MBA có thể phân ra thành hai loại chính, gồm các kỹ thuật truyền thống và các kỹ thuật nâng cao. Các kỹ thuật chẩn đoán truyền thống sử dụng các thiết bị điện, cách thức đo lường và phân tích kết quả đơn giản và vì thế không cần nhiều kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, việc chỉ sử dụng các kỹ thuật chẩn đoán truyền thống với các thiết bị đo đơn giản sẽ gặp nhiều khó khăn để phát hiện các bất thường hay sự cố tiềm ẩn trong MBA, ví dụ như sự cố xảy ra trên cuộn dây và lõi thép.
 

Vì vậy, các kỹ thuật nâng cao chẩn đoán sự cố MBA đã và đang được phát triển để giải quyết thách thức này. Theo đó, các nhà sản xuất thiết bị đo lường phục vụ thử nghiệm chẩn đoán trên thế giới đã giới thiệu các thiết bị sử dụng công nghệ mới; các tiêu chuẩn quốc tế liên quan cũng đã được cập nhật và hiệu chỉnh để nâng cao chất lượng chẩn đoán nhiều loại sự cố phổ biến trong MBA... 
 

Sách trình bày các nội dung:

- Các phần tử chính trong máy biến áp lực, số liệu thống kê sự cố MBA, sự cần thiết áp dụng các thử nghiệm chẩn đoán nâng cao.

- Phân tích đáp ứng tần số, đáp ứng tần số điện môi, phân tích khí hoà tan.

- Phóng điện cục bộ và chỉ số tình trạng.

Chẩn đoán sự cố máy biến áp lực

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn