Chế tạo hạt Fe3O4 tách chiết DNA

Bài báo “Chế tạo hạt nano Fe3O4 nhiều kích thước ứng dụng trong tách chiết DNA từ mẫu sinh học”.

Tác giả: Bùi Trung Thành, Phạm Hùng Vân, Trần Hoàng Hải

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên, đăng ngày 31/3/2019.

Các mẫu huyết thanh chứa virus viêm gan siêu vi B (hepatitis B virus, HBV) được dùng như mẫu sinh học để khảo sát khả năng tách chi´et DNA (deoxyribonucleic acid) theo kích thước và lượng hạt nano sử dụng, được thực hiện trong nghiên cứu này. Hạt nano Fe3O4 được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa (co-precipitation) có kích thước khoảng 10 nm với độ bão hòa từ 60,02 emu/g. Sử dụng phương pháp dung môi nhiệt (solvothermal) với thời gian tổng hợp khác nhau thu được các kích thước hạt nano Fe3O4 khoảng 32, 60 và 100 nm với độ bão hòa từ tương ứng 88,82; 83,69 và 80,29 emu/g. Các hạt nano Fe3O4 tổng hợp được đều có tính chất siêu thuận từ.

Bằng phương pháp Stöber, hạt nano Fe3O4 được phủ SiO2 (Fe3O4@SiO2) để tạo nhóm Si-OH qua đó hạt nano có thể hấp phụ DNA thông qua liên kết hydro. Tính chất, hình dạng, kích thước và khả năng hấp phụ DNA của các hạt nano được xác định bởi sự nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử truyền qua (TEM), từ kế mẫu rung (VSM), phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), phương pháp Brunauer–Emmett–Teller (BET) và polymerase chain reaction (PCR). Kết quả cho thấy các hạt nano Fe3O4@SiO2 đều có thể tách chi´et DNA HBV. Hạt nano Fe3O4@SiO2 thu được từ hạt nano Fe3O4 10 nm có khả năng tách chiết DNA HBV tốt hơn. Ở nồng độ HBV cao (10ˆ9 copies/mL), việc sử dụng 3 hoặc 4 mg Fe3O4@SiO2 (Fe3O4 10nm) có thể tách chiết được nhiều DNA HBV hơn so với dùng 2 mg.

Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/726/993

Chế tạo hạt Fe3O4 tách chiết DNA

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn