Công nghệ thi công xây dựng

Sách chuyên khảo “Phân tích kinh tế - kỹ thuật các công nghệ thi công xây dựng”

Tác giả: Lê Anh Dũng và Bùi Mạnh Hùng

Năm xuất bản: 2018

Thời gian qua, khoa học - công nghệ trong xây dựng nước ta đã đạt được những kết quả tích cực: cơ chế quản lý và hoạt động khoa học - công nghệ từng bước được đổi mới, hướng vào phát huy hiệu quả đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội; tiềm lực khoa học - công nghệ xây dựng được tăng cường, ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ tiến bộ vượt bậc. Nhiều thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại được ứng dụng trong các hoạt động xây dựng đã thúc đẩy ngành xây dựng phát triển, nâng cao năng suất lao động, góp phần đáng kể trong việc hạ giá thành, nâng cao hiệu quả kinh tế trong đầu tư xây dựng.

Để thúc đẩy khoa học - công nghệ trong xây dựng phát triển, việc phân tích kinh tế - kỹ thuật các công nghệ xây dựng là một khâu không thể thiếu, bởi lẽ: phân tích kinh tế - kỹ thuật cung cấp cho nhà quản trị các thông tin để đề xuất những quyết định về quản lý; cung cấp cho ngân hàng nhà đầu tư, nhà cung cấp các thông tin để quyết định việc cho vay, đầu tư…; cung cấp cho nhà nước thông tin của doanh nghiệp xây dựng, ngành xây dựng để Nhà nước đưa ra những biện pháp kiểm soát nền kinh tế, hoạch định các chính sách quản lý vỹ mô thích hợp. Ngoài ra, phân tích kinh tế - kỹ thuật còn là cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý có đủ căn cứ khoa học, qua phân tích kinh tế - kỹ thuật có thể đánh giá tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phát hiện và khai thác những khả năng, tiềm năng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Sách trình bày các nội dung:

- Những vấn đề chung về phân tích kinh tế - kỹ thuật.

- Tổng quan về công nghệ và tiến bộ khoa học - công nghệ trong xây dựng.

- Phân tích kinh tế - kỹ thuật các phương án trong xây dựng gồm: phương pháp phân tích kinh tế - kỹ thuật; phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án công nghệ xây dựng theo chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, lựa chọn trình độ hiện đại hợp lý của giải pháp công nghệ xây dựng.

- Phân tích kinh tế - kỹ thuật phương án tổ chức các công nghệ thi công gồm: các chỉ tiêu đánh giá giải pháp tổ chức thi công; phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án vật liệu, cấu kiện xây dựng và lựa chọn các phương án máy xây dựng trong công nghệ thi công xây dựng, lựa chọn các hình thức công nghiệp hoá xây dựng; phương pháp xác định hiệu quả các biện pháp tổ chức kỹ thuật theo chỉ tiêu lao động và giá thành trong công nghệ thi công xây dựng.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE từ phần mềm Mendeley:

[1] L. A. Dũng và B. M. Hưng, Phân tích kinh tế - kỹ thuật các công nghệ thi công xây dựng. Hà Nội: Xây dựng, 2018.

Công nghệ thi công xây dựng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn