Công nghệ xử lý nước thải

Tài liệu kỹ thuật “Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải và giới thiệu một số công nghệ xử lý nước thải đối với ngành Chế biến thuỷ sản, Dệt may, Giấy và bột giấy”.

Cơ quan ban hành: Tổng cục Môi trường.

Năm ban hành: 2011.

Công nghệ phù hợp là công nghệ có thể đáp ứng các quy chuẩn/tiêu chuẩn về xả thải và thích nghi của công nghệ đó đối với điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội. Công nghệ phù hợp có thể là công nghệ hiện đại hay đơn giản. Như vậy, một công nghệ phù hợp trong bối cảnh phát triển bền vững là khi công nghệ này có chi phí thấp nhất (chi phí đầu tư và vận hành), khả thi về mặt kỹ thuật và pháp lý, đảm bảo hiệu quả xử lý ô nhiễm và được cộng đồng chấp nhận.

Việc chọn lựa công nghệ xử lý nước thải phù hợp được thực hiện dựa trên việc xem xét, đánh giá rất nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nhau. Vấn đề được quan tâm hàng đầu trong việc lựa chọn công nghệ là bản chất ứng dụng công nghệ chẳng hạn công nghệ xử lý/ tái chế/ tái sử dụng,… tiếp theo đó các yếu tố ảnh hưởng bao gồm hiệu quả, chi phí, các yếu tố xã hội và thể chế cũng được quan tâm trong việc lựa chọn công nghệ xử lý thích hợp.

Sách trình bày các nội dung:

- Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải.

- Quy trình công nghệ, lưu lượng và thành phần nước thải, đề xuất công nghệ xử lý nước thải phù hợp của ngành công nghiệp chế biến thủy sản, dệt may, sản xuất giấy và bột giấy.

- Phụ lục mẫu hồ sơ thuyết minh công nghệ, nội dung, kế hoạch và báo cáo kết quả đánh giá hiện trường.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải và giới thiệu một số công nghệ xử lý nước thải đối với ngành Chế biến thuỷ sản, Dệt may, Giấy và bột giấy”. http://www.anbinhvietnam.com/userfiles/file/So-tay-Tai-lieu-ky-thuat.pdf (truy cập ngày 1/7/2020).

Đọc toàn văn:

http://www.anbinhvietnam.com/userfiles/file/So-tay-Tai-lieu-ky-thuat.pdf

Công nghệ xử lý nước thải

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn