Công tác biên soạn


Quy trình   
Biểu mẫu: 
BM01/ED-24-11  (Quyết định giao nhiêm vụ);
BM02/ED-24-11  (Phiếu đăng ký biên soạn và in giáo trình);
BM03/ED-24-11  (Quyết định V/v thành lập hội đồng thẩm định giáo trình);
BM04/ED-24-11  (Biên bản họp hội đồng thẩm định giáo trình);
BM05/ED-24-11  (Quyết định V/v cho phép sử dụng giáo trình học tập);
BM06/ED-24-11  (Phiếu nhập kho).

 Hỗ trợ Đăng ký biên soạn tài liệu
Trần Thị Yên Trinh
Điện thoại: (028) 3864 7256 ext. 5232
Email: ttytrinh@hcmut.edu.vn
Trương Cẩm Thúy
Điện thoại: (028) 3864 7256 ext. 5231
Email: truongcamthuy@hcmut.edu.vn

Công tác biên soạn

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn