Đa hình đơn nucleotide rs1799794

Bài báo “Đa hình đơn nucleotide rs1799794 ca gen XRCC3 trên bnh nhân ung thư vú”.

Tác gi: Nguyn ThThu Tho, Nguyn Thu Thúy, Trn Huy Thnh, Nguyn Viết Tiến, Trn Vân Khánh, Vương Vũ Vit Hà.

Trích trong Tp chí Khoa hc và Công nghVit Nam, chuyên san Khoa hc Y - Dược.

Mt số đa hình đơn nucleotide ca gen XRCC3, trong đó có rs1799794, nh hưởng đến quá trình sa cha DNA và do đó ảnh hưởng đến nguy cơ mc ung thư ở người. Nghiên cu này có mc tiêu xác định sphân bca SNP rs1799794, đồng thi đánh giá mi liên quan gia SNP này vi nguy cơ mc ung thư vú. Nghiên cu được tiến hành trên 208 bnh nhân ung thư vú và 208 phnkhe mnh có độ tui tương ng.

Kthut enzyme ct gii hn (PCR-RFLP) được áp dng để xác định đa hình gen. Kết qucho thy: tlalen A và G nhóm bnh là 0,575 và 0,425, nhóm chng là 0,548 và 0,452. Tlkiu gen AA, AG, GG nhóm bnh là 34,6, 45,7 và 19,7%; nhóm chng là 33,2, 43,3 và 23,5%. Kiu gen AG có liên quan ti skhi phát sm ca ung thư vú, làm tăng nguy cơ mc ung thư vú ở nhóm 45 tui. Kiu gen GG có tác dng bo v, làm gim nguy cơ mc ung thư vú ở nhóm 45 tui.

Đọc toàn văn:

https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/925

Đa hình đơn nucleotide rs1799794

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  2
 • Hôm nay:
  313
 • Tuần này:
  4701
 • Tuần trước:
  18695
 • Tháng trước:
  21029
 • Tất cả:
  1875087

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn