Đặc điểm hạn hán tỉnh Ninh Thuận

Bài báo “Nghiên cứu đặc điểm hạn hán tỉnh Ninh Thuận thông qua chỉ số mưa bất thường (RAI), chỉ số chuẩn hóa lượng mưa (SPI) và chỉ số ẩm (MI)”.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn, Trương Thanh Cảnh.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học Tự nhiên. 

Mục tiêu bài viết là nghiên cứu đặc điểm hạn hán tỉnh Ninh Thuận trong quá khứ thông qua dữ liệu về khí tượng trong giai đoạn 1986-2016. Nghiên cứu đã sử dụng ba chỉ số chính để nghiên cứu hạn là chỉ số mưa bất thường (RAI), chỉ số chuẩn hóa lượng mưa (SPI), chỉ số ẩm (MI). Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã sử dụng phân tích phi tham số để nghiên cứu xu thế và Spearman's rho để nghiên cứu tương quan các chỉ số.


Kết quả nghiên cứu các chỉ số đã đánh giá được có sự xuất hiện của hạn hán trong giai đoạn 1986-2016 với diễn biến và tần suất khác nhau, trong đó xác định được giai đoạn 1986-1997 hạn xuất hiện nhiều và liên tục. Với chỉ số RAI, hạn hán xuất hiện 15 lần với tần suất xuất hiện hạn nặng là 12,5% và hạn nhẹ là 34,4%. Với chỉ số SPI, hạn hán xuất hiện 26 lần trong đó thời điểm hạn cực đại diễn ra vào năm 1988. Chỉ số hạn MI cho thấy trong giai đoạn nghiên cứu hạn hán xuất hiện 31 lần, tần suất xuất hiện hạn hặng là 77%, và hạn cực nặng xuất hiện duy nhất vào năm 1998. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã xác định được xu thế biến đổi chỉ các chỉ số hạn trong tương lai và cho thấy xu hướng giảm hạn hán ở Ninh Thuận.


Kết quả xu thế cho thấy các chỉ số RAI và MI tăng trung bình hàng năm là 0,01 và chỉ số SPI là 0,08. Để cũng cố và đánh giá ý nghĩa các chỉ số, nghiên cứu cũng đã đánh giá tương quan với kết quả đạt mức yêu cầu với giá trị >0,84. Trong mối tương quan giữa các chỉ số, chỉ số SPI là tương quan cao nhất với RAI và MI lần lượt là 0,92, 0,94 và giá trị tin cậy Cronbach's Alpha của ba chỉ số là 0,78. Kết quả này sẽ giúp cho chính quyền địa phương và các nhà hoạch định chính sách có thêm phương pháp tiếp cận để nghiên cứu hạn hán trong lai để xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh hạn hán.


Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/1110/1574

Đặc điểm hạn hán tỉnh Ninh Thuận

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  5
 • Hôm nay:
  1689
 • Tuần này:
  13737
 • Tuần trước:
  28424
 • Tháng trước:
  39604
 • Tất cả:
  2538652

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn