Dầu và khí


“Thiết kế công nghệ khoan các giếng dầu và khí”.

https://lib.hcmut.edu.vn/khoan-gieng-dau-va-khi


“Công nghệ mỏ ứng dụng”.

https://lib.hcmut.edu.vn/cong-nghe-mo


“Các mỏ khoáng”.

https://lib.hcmut.edu.vn/mo-khoang


“Tính toán áp dụng máy khoan đập xoay trong khai thác mỏ”.

https://lib.hcmut.edu.vn/may-khoan-dap-xoay


“Cẩm nang kỹ sư - công nghệ khoan các giếng sâu”.

https://lib.hcmut.edu.vn/khoan-sau


“Công nghệ mỏ dầu khí”.

https://lib.hcmut.edu.vn/mo-dau-khi


“Cơ sở khoan và khai thác dầu khí”.

https://lib.hcmut.edu.vn/khoan-va-khai-thac-dau


“Dầu khí Việt Nam”.

https://lib.hcmut.edu.vn/dau-khi-viet-nam


“Xác định tiềm năng chứa dầu khí của tập cát kết mỏ GX dựa trên phân tích thuộc tính AVO”.

https://lib.hcmut.edu.vn/tiem-nang-chua-dau-khi


"Tích hợp tài liệu vật lý vỉa đánh giá đặc trưng biểu hiện dầu khí mỏ X".

https://lib.hcmut.edu.vn/dau-khi-mo-x


“Tổ hợp hệ phương pháp nghiên cứu quá trình hình thành trầm tích Mioxen hạ chứa dầu khí bể Cửu Long”.

https://lib.hcmut.edu.vn/tram-tich-mioxen

Dầu và khí

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn