Hiệu suất năng lượng đối với đèn led

Hướng dẫn công bố hiệu suất năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED tham gia Chương trình dán nhãn năng lượng.

Hướng dẫn kỹ thuật này hướng dẫn các yêu cầu về kỹ thuật và các yêu cầu về quản lý đối với các sản phẩm chiếu sáng sử dụng công nghệ đi-ốt phát sáng (sau đây gọi là đèn LED) có điện áp danh định không quá 250V, công suất nhỏ hơn 60W và các sản phẩm chiếu sáng LED khác theo hình thức tự nguyện tham gia chương trình dán nhãn năng lượng.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Công suất: giá trị trung bình đo được không được vượt quá 108% giá trị danh định. Giá trị đo được của tất cả các mẫu không được lớn hơn 115% nhưng không nhỏ hơn 85% giá trị danh định.

- Quang thông đèn: giá trị trung bình đo được không nhỏ hơn 90% giá trị danh định, và giá trị đo được của tất cả các mẫu phải lớn hơn hoặc bằng 85% giá trị danh định.

- Tuổi thọ tối thiểu là: 12.000h

- Hiệu suất năng lượng: được tính bằng tỷ số giữa quang thông ban đầu đo được và công suất ban đầu đo được.

Đối với các bóng đèn LED có balát lắp liền có đầu đèn E27 và B22 và bóng đèn LED hai đầu được thiết kế để thay thế bóng đèn huỳnh quang dạng ống có đầu đèn G5 và G13, mức hiệu suất năng lượng không được thấp hơn mức quy định trong bảng 1 và bảng 2.

Các loại đèn LED khác: không quy định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Toàn văn hướng dẫn:

https://moit.gov.vn/documents/20182/0/_VB_1546400029692_VB_QD%204889%202018%20BCT.pdf/af50c066-71e9-482d-9bfe-3adbca7d9f7f

Theo moit.gov.vn

Hiệu suất năng lượng đối với đèn led

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn