Định mức dự toán xây dựng công trình

Sách “Định mức dự toán xây dựng công trình: ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/11/2019 của Bộ Xây dựng”.

Năm xuất bản: 2020

Định mức dự toán xây dựng công trình qui định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hoá chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.

Định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và các bảng hao phí định mức. Trong đó, thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.

Sách trình bày các nội dung:

- Chuẩn bị mặt bằng xây dựng, thi công đất - cát - đá, thi công cọc, thi công đường, xây gạch đá.

- Thi công kết cấu bê tông: đổ bê tông bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn), đổ bê tông bằng máy (vữa bê tông trộn tại trạm trộn hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm), gia công và lắp đặt cốt thép, gia công - lắp dựng - tháo dỡ ván khuôn.

- Gia công và lắp dựng cấu kiện gỗ và cấu kiện sắt thép, công tác hoàn thiện.

- Bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, sử dụng tro xỉ nhiệt điện và một số công tác khác.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] Bộ Xây dựng, Định mức dự toán xây dựng công trình: ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/11/2019 của Bộ Xây dựng. Hà Nội: Nxb Xây dựng, 2020.

Định mức dự toán xây dựng công trình

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn