Dự án xây dựng nhà xưởng

Luận văn Thạc sĩ “Ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến hiệu quả chuỗi cung ứng tại các dự án xây dựng nhà xưởng ở Việt Nam”.

Tác giả: Lê Vinh Điền.

Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng.

Năm bảo vệ: 2021.

Chuỗi cung ứng là một mạng lưới kết nối các tổ chức phụ thuộc lẫn nhau và cộng tác làm việc với nhau để kiểm soát, quản lý và nâng cao dòng vật liệu và thông tin từ các nhà cung cấp đến người dùng cuối. Chuỗi cung ứng xây dựng là sự tích hợp của các quá trình xây dựng như nhà cung cấp vật liệu, cơ sở sản xuất và những người tham gia vào dự án, tất cả điều này được kết hợp thông qua dòng chảy vật liệu và thông tin trong suốt vòng đời dự án xây dựng.

Trong nền kinh tế ngày nay, thị trường đang chuyển từ hiệu quả hoạt động của từng công ty sang một môi trường chung, cái mà chúng ta gọi là “Hiệu quả chuỗi cung ứng”. Hiệu quả chuỗi cung ứng đề cập đến các hoạt động mở rộng của chuỗi cung ứng trong việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cuối, bao gồm tính sẵn có của sản phẩm, giao hàng đúng thời hạn, tất cả hàng tồn kho cần thiết và năng lực trong chuỗi cung ứng để đáp ứng một cách hiệu quả.

Hiệu quả chuỗi cung ứng vượt qua ranh giới của công ty vì nó bao gồm các vật liệu cơ bản, các thành phần, cụm lắp ráp con, sản phẩm và phân phối thông qua các kênh khác nhau đến khách hàng cuối cùng. Nó cũng vượt qua các dây chuyền tổ chức có chức năng truyền thống như mua sắm, sản xuất, phân phối, tiếp thị và bán hàng, nghiên cứu và phát triển. Để giành chiến thắng trong môi trường mới, chuỗi cung ứng cần cải tiến liên tục. Và để đạt được điều này, cần các thước đo hiệu suất, hỗ trợ cải tiến hiệu quả chuỗi cung ứng thay vì chỉ số hẹp dành riêng cho công ty hoặc theo chức năng cụ thể ngăn cản các cải tiến trên toàn chuỗi.

Luận văn trình bày các nội dung:

- Rủi ro và quản lý rủi ro, chuỗi cung ứng và hiệu quả, chuỗi cung ứng xây dựng, nhà xưởng.

- Trị trung bình mean, xếp hạng nhân tố, ước lượng mô hình nghiên cứu bằng bootstrap.

- Phân tích độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s alpha, nhân tố khám phá EFA, nhân tố khẳng định CFA, mô hình cấu trúc SEM.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] L. V. Điền, “Ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến hiệu quả chuỗi cung ứng tại các dự án xây dựng nhà xưởng ở Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM), TP.Hồ Chí Minh, 2021.

Dự án xây dựng nhà xưởng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn